शालेय वर्ष 2021-2022

मराठी शाळा registration सुरु झाले आहे. कृपया पालकांनी आपल्या मुला/मुलीची नाव नोंदणी लवकरात लवकर करावी.

गणेशोत्सव 2021

आपणा सर्वांना कळविण्यास आनंद होत आहे की, शनिवार,18 Sept 2021 रोजी महाराष्ट्र मंडळाने गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आयोजिले आहे. 

परंतु यावर्षी हा कार्यक्रम फक्त सभासदांकरिता असेल. कार्यक्रमाच्या दिवशी सभासदत्व देण्यात येणार नाही त्यामुळे तुम्ही Jan 2021- Dec 2021 साठी 

सभासदत्व घेतले नसेल तर खालील link वर click करा आणि लवकरात लवकर सभासदत्व घ्या हि विनंती.

Become a Member

Be safe and take care of you and your family!

Upcoming events

No events available

Search this site

Web Feedback | 1069 Overlook Parkway, Riverside CA 92618

MMLA is a 501(c)(3) organization. All donations are fully tax-deductibleOur federal tax id is:- 68-0538817


Follow MMLA on Social Platforms

Powered by Wild Apricot Membership Software